درباره گروه نرم افزاری فرجاد

گروه نرم افزاری فرجاد در سال 94 با هدف توسعه نرم افزاری اطلاعات وارتباطات و صنعت نرم افزار در کشور با همکاری کارشناسان متخصص ، مجرب شروع به کار نمود . گروه نرم افزاری فرجاد با ارائه خدماتی از قبیل تولید وتوسعه نرم افزار ، زیر ساخت و شبکه ، سخت افزار ، امنیت توسط تیمی مجرب برگرفته از برنامه نویسان حرفه ای ، طراحان و تحلیل گران صنعت نرم افزار ، شبکه ، سخت افزار ، امنیت در حال فعالیت می باشد


اعضاء تیم فرجاد

مهندس امیری

مهندس نرم افزار

مهندس جهان پناه

مهندس شبکه و زیرساخت

مهندس خرد بیگی

مهندس نرم افزار

مهندس مهریان

مهندس نرم افزار

مهندس رادان

مهندس سخت افزار

مهندس مقدم

مهندس نرم افزار